Společnost PFF & PARTNERS s.r.o.

IČ : 27746321

se sídlem : Žižkova 1696/15, Jihlava, 586 01

dále jen „společnost“

si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuální znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Společnost získává osobní údaje těchto subjektů  přímo od subjektů, nezískává je z jiných zdrojů.